Conferentie 19 mei 2016

Zuid-Holland conferentie

Op 19 mei 2016 vindt de Zuid-Hollandse Conferentie plaats:                                

Onderwerp deelsessie A:  

Iedereen gelijke kansen?

Hoe wordt tweedeling voorkomen

Inhoudelijk kader

De overheid verwacht dat mensen steeds meer zelf taken oppakken, al dan niet in groepsverband. De overheid lijkt zich meer terug te trekken op terreinen als zorg en ruimtelijke ordening. Hoe gaat dat in de praktijk? Niet iedereen heeft een netwerk om op terug te vallen, niet iedereen is is mondig. Wat is de rol van de overheid en wat betekent dit voor de houding van de overheid? Hoe kan de samenleving ‘aan de voorkant’ betrokken raken bij beleid dat impact heeft op de leefomgeving? Wat voor soort overheid is nodig dit te faciliteren? Moet de overheid  begeleiding, ondersteuning en coördinatie bieden? Ervaringen uit de praktijk worden in de deelsessie besproken. 

Kernvraag

Hoeveel maatschappelijke ruimte ontstaat als we anders werken en denken?

Deze deelsessie wordt ingeleid door:

Dorine Cleton, directeur Cleton&Com en intiatiefnemer van diverse vrijwilligersprojecten waaronder ‘Samen bouwen we Rotterdam’

Aanvang: 14.30 uur