Ontwikkelingen in de rechtspraak en de praktijk

Studiemiddag Milieu en ruimtelijke ordening

Milieuaspecten (geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, etc.) maken niet alleen integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ordening maar krijgen in de rechtspraak ook inhoudelijk steeds meer een prominente rol.

Bovendien is in de huidige wetgeving op verschillende wijzen ruimte gezocht voor het vergroten van de mogelijkheden dat ondanks een (tijdelijke) overschrijding van toepasselijke milieunormen toch bepaalde, maatschappelijk wenselijke, ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Te denken valt aan onder meer het bestemmingsplan met bijzondere kenmerken op grond van de Crisis- en herstelwet (als opvolger van het Gebiedsontwikkelingsplan, het bestemmingsplan-plus genoemd), een programmatische aanpak, de systematiek van de Interimwet Stad en Milieu.

Tijdens deze studiemiddag krijgt u inzicht in de reikwijdte en toepassingsmogelijkheden van dergelijke regelingen, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete milieuaspecten en uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Datum: woensdag 4 maart 2015

Inleider(s): mr. D.A. Cleton, directeur / strategisch adviseur Cleton&Com te Rotterdam

Locatie: Jaarbeurs Zalencentrum, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Tijdstip: 13.00 - 17.15 uur

Prijs: € 435,- excl. BTW incl. lunch

Doelgroep:

• Advocatuur

• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

• Academisch geschoolde ambtenaren RO en EZ bij provincie en gemeente

Niveau: Verdieping

Aantal deelnemers: 30

 

Programma:

 

Voorwaarden: Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab activiteiten op de website www.ibr.nl.

NOvA-punten: 4 (PO)