Seminar 3, 25 februari 2016

Masterclass Projectontwikkeling

Spreker:

 

Dorine Cleton, CLETON & COM 

Docent:

André Bus, Saxion 

Begeleiding:

Saskia van der Kruit, periodecoördinator 

Datum:

26 februari 2015, 14.00 uur – 21.00 uur 

Plaats:

Hogeschool Utrecht, Accommodatie Domstad

Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Lokaal wordt aangegeven via de monitor 

bij de ingang. 

Kaders RO en milieu, publiek-private buurt samenwerking (PPBS) en Value Engineering (VE)

In de afgelopen 15 jaar is vooral door de rechter en de wetgever vorm gegeven aan de integratie van ruimtelijke ordening, milieu en aanverwante aspecten (archeologie, water, flora en fauna). In de dagelijkse praktijk lijkt het met de integrale aanpak in de fase van het stedenbouwkundig ontwerp niet altijd te lukken en helaas gebeurt het maar al te vaak dat het niet goed in beeld brengen van deze aspecten leidt tot vernietiging van het ruimtelijk kader dat nodig is om daadwerkelijk tot realisatie van de gewenste ontwikkeling over te kunnen gaan.

In dit seminar wordt aan de hand van een concreet voorbeeld geschetst wat er nodig is om tot realisatie te komen, welke wetgeving relevant is en wat de meerwaarde is / kan zijn om de feitelijke situatie op het gebied van RO, milieu en de andere aspecten in een vroeg stadium in beeld te brengen en mee te geven als randvoorwaarden voor het stedenbouwkundig plan.

Van de deelnemers wordt gevraagd zich vooraf voor te bereiden middels het doornemen van de literatuur.