Tweedaagse conferentie Omgevingsrecht
op 15 en 16 november 2018.

Dorine Cleton: lezing over 'Milieu in het huidige omgevingsrecht' op JBA Congres

Dorine Cleton over milieu in het huidige omgevingsrecht

Dit congres Milieu in het huidige omgevingsrecht staat in het teken van  actualiteiten in het omgevingsrecht. Diverse onderwerpen die in de gemeentelijke praktijk regelmatig aan de orde komen, zullen onder de loep worden genomen. Waar mogelijk zal worden ‘doorgekeken’ naar de Omgevingswet.

In het licht van het milieurecht zal milieu/RO-expert Dorine Cleton ingaan op de plaats die milieucomponenten thans in het omgevingsrecht innemen. Met name op bestemmingsplanniveau spelen de milieuaspecten een steeds belangrijkere rol door de verbreding van een goede ruimtelijke ordening naar de fysieke leefomgeving.