De praktijkgerichte milieuopleiding

Cursus Milieucoördinator voor het Bedrijfsleven

Dorine Cleton zal met een college Ruimtelijke Ordening & Milieu een bijdrage leveren aan de cursus Milieucoördinator voor het Bedrijfsleven van het BMD.

De praktijkgerichte milieuopleiding
Het bijhouden van uw milieukennis is topsport. Herkent u dat?
Het interpreteren van wet- en regelgeving is moeilijk en riskant. U heeft kennis nodig en praktijk ervaring, want milieuaspecten zijn constant in ontwikkeling. Wij kunnen geen hordes weg nemen maar deze wel lager maken.

U bent betrokken bij het opzetten of ontwikkelen van een milieuzorgsysteem in de dynamische wereld van wet- en regelgeving. De cursus ‘Milieucoördinator voor het bedrijfsleven’ van BMD is de plek om uw kennis te vergroten.

Tijdens de cursus leert u wet- en regelgeving en de praktijk aan elkaar te koppelen. Na afloop heeft u inzicht in de milieuaspecten, de toepassing en de betekenis hiervan voor uw bedrijf.

Wettelijke verplichtingen zijn voor u als Milieucoördinator complexe materie naast de talloze valkuilen waar een organisatie rekening mee moet houden.

Het waarborgen van de bedrijfsprocessen betekent ook onderhoud aan uw kennis en kunde als Milieucoördinator. Het is een investering in de toekomst voor uw bedrijf voor een gezonde, veilige en een efficiënte milieubedrijfsvoering.

Na het volgen van de cursus Milieucoördinator:
geeft u zelfstandig vorm en inhoud aan uw functie;

  • stelt u makkelijker prioriteiten welke horde eerst te nemen;
  • brengt u makkelijker (interne) adviezen uit;
  • bespaart uw organisatie aanzienlijk in externe advieskosten;
  • ontwikkelt u naast inhoudelijke kennis ook veel vaardigheden;
  • kunt u terugvallen op uw netwerk van medecursisten.

 

Meer informatie op www.cursusmilieucoordinator.nl