Verkenning naar een gebiedsgericht omgevingsplan

Brainstormsessie Organische Gebiedsontwikkeling

De nieuwe tijd vraagt om organisch ontwikkelen.

Organische gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door aan de voorkant niet te weten welke functies waar komen. Toch willen we een inrichting van het gebied met voldoende groen, voldoende water, ruimte voor bedrijvigheid en woonkwaliteit voor iedereen. In de ruimtelijke ordening zien we daarnaast toenemende aandacht voor cultuurhistorische waarde en landschappelijke invulling.

De uitdaging is: hoe geven we ruimte aan ontwikkelingen en transformaties maar borgen we o.a. rechtszekerheid, milieuruimte en woonkwaliteit. Het vraagt om een nieuw systeem en een nieuwe aanpak.

Ook de komst van de Omgevingswet in 2018 biedt daarvoor inspiratie. In opdracht van ‘Eenvoudig Beter’ van het ministerie van IenM hebben de bureaus Cleton&Com en Royal HaskoningDHV in samenwerking met de VNG een verkenning opgesteld naar een gebiedsgericht Omgevingsplan.

Daarin ontwierpen wij een nieuw systeem met een gebiedsomschrijving, bouwstenen in de regels en een nieuwe visie op bedrijvigheid in relatie met de omgeving als inspiratie. Uiteraard is het een eerste gedachte.

U vragen we als materie- en/of ervaringsdeskundige niet alleen te luisteren naar de gedachten over dit nieuwe systeem, maar vooral mee te denken en te brainstormen over voors / tegens en mogelijkheden / beperkingen.

Wij hebben een selecte groep uitgenodigd en horen graag of u hierbij aanwezig wilt zijn, er is plaats voor de eerste vijftien aanmeldingen.

 

Wanneer   11 november

14.30 inloop -  15.00 start -  17.00 borrel

Waar  Quartier du Port, van Vollenhovenstraat 48 te Rotterdam