Instituut voor Bouwrecht

Actualiteiten college Omgevingsrecht, ontwikkelen en bouwen

Actualiteiten college Omgevingsrecht en ontwikkelen en bouwen

Een gebiedsontwikkeling dan wel een bouwproject, vraagt om een geïntegreerde benadering vanuit het Omgevingsrecht. Milieuaspecten en ruimtelijke ordeningsaspecten worden naast elkaar en tegen elkaar afgewogen in het besluitvormingsproces door de overheid. Deze benadering komt tot uitdrukking in wetgeving en jurisprudentie hetgeen aansluit bij de praktijk waarin ook steeds meer een tendens waarneembaar is naar een geïntegreerde aanpak.

Bovendien is in de huidige wetgeving op verschillende wijzen ruimte gezocht voor het vergroten van de mogelijkheden dat ondanks een (tijdelijke) overschrijding van toepasselijke milieunormen toch bepaalde, maatschappelijk wenselijke, ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Te denken valt aan onder meer het bestemmingsplan met bijzondere kenmerken op grond van de Crisis- en herstelwet (als opvolger van het Gebiedsontwikkelingsplan, het bestemmingsplan-plus genoemd), een programmatische aanpak, de systematiek van de Interimwet Stad en Milieu.

Tijdens dit actualiteiten college krijgt u inzicht in de reikwijdte en toepassingsmogelijkheden van dergelijke regelingen, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete milieuaspecten en actuele jurisprudentie. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen.

Datum: donderdag 26 mei 2016

Inleider(s): mr. D.A. Cleton, directeur / strategisch adviseur Cleton&Com te Rotterdam

Locatie: Den Haag

Tijdstip: 13.00 - 17.15 uur

Prijs: € 425,- excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Papieren exemplaar studiemateriaal: € 25,- excl. BTW

Doelgroep:

  • Advocatuur
  • Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen
  • Academisch geschoolde ambtenaren RO en EZ bij provincie en gemeente

Niveau: Verdieping

Aantal deelnemers: 30

 

Programma:

12.15 - 13.00 uur ontvangst met lunch

13.00 - 15.00 uur inleiding

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 17.15 uur vervolg inleiding

 

Voorwaarden: Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab activiteiten op de website www.ibr.nl.

NOvA-punten: 4 (PO)