PPBS

Publiek Private Buurtsamenwerking (PPBS) en interactieve processen

“De echte kennis van een gebied zit bij de bewoners en gebruikers”

Wij helpen u die kennis te benutten. Dat kunnen wij als geen ander, dankzij meer dan 30 jaar ervaring. En terwijl we dat doen, zorgen we meteen voor draagvlak voor uw plan.

Stelt u zich eens voor: u woont al jaren in hetzelfde huis en ineens ligt er een plan op uw deurmat. Uw straat en de hele wijk worden verandert. Een geweldig plan. Volgens de ontwikkelaar. Maar niemand heeft uw mening gevraagd. U, die hier al jaren woont en de omgeving kent van a tot z, wordt volkomen genegeerd.

Het is niet zo vreemd dat mensen dan gaan tegenstribbelen. Wij voorkomen dat door vooraf te communiceren met alle belanghebbenden. En als daaruit blijkt dat er ernstige bezwaren zijn, lossen we die op met onze interactieve processen, waarbij wij gebruik maken van de technieken van mediation.

 

Publiek Private BuurtSamenwerking 

Publiek Private Buurtsamenwerking (PPBS) is een interactieve procesaanpak. Hierbij creëren wij draagvlak door buurtbewoners en andere belanghebbenden vooraf te betrekken bij het proces.

Daarvoor organiseren wij onder meer informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben een tweevoudige opbrengst. Niet alleen maken de betrokkenen kennis met de plannen, zij geven ook zeer belangrijke informatie over hun wijk en de lokale samenleving. Wij stimuleren deze wederzijdse overdracht en kunnen daarmee conflicten voorkomen.

Met onze interactieve processen:

  • Voorkomt u conflicten
  • Behoudt u goede relaties met alle partijen
  • Voorkomt u slepende juridische procedures, want wij zorgen voor een gezamenlijke oplossing zonder tussenkomst van de rechter