Procesmanagement

Procesmanagement is regeren op kleine schaal. En regeren is vooruitzien: voorbereid zijn op ruimtelijke procedures, tijdig vergunningen aanvragen, en nog veel meer. Wat dacht u van herhuisvesting voor beschermde kikkers die niet bestand zijn tegen heipalen? Wij denken daar aan en we regelen het allemaal vooraf, zodat uw project niet vertraagd wordt.

Wij maken van uw ontwikkeling een vloeiend proces, zonder tijdverlies of onnodige kosten. Dat doen wij door vooruit te kijken. Voordat de ontwikkelfase begint hebben wij al de vergunningen en toestemmingen geregeld voor het hele traject: bouwrijp maken, bouwen en woonrijp maken. Alles. Want het is zo jammer als je in de laatste fase ontdekt dat die ene, noodzakelijke vergunning, niet komt. Nu niet, en met een beetje pech, helemaal niet.

Uw processen en procedures zijn bij ons in goede handen dankzij:

  • Inventarisering van alle vergunningen en ontheffingen
  • Tijdig aanvragen van vergunningen en goedkeuringen, en tijdig plannen van onderzoek
  • Integrale planning waarbij alle benodigde procedures voor ruimtelijke ordening en milieu optimaal op elkaar zijn afgestemd, inclusief vergunningen en ontheffingen
  • Coördinatie en versnelling van ruimtelijke plannen, vergunningen en toestemmingen
  • IJzeren controle over het proces dankzij anticipatie