Herstructurering & huisvesting

Herstructurering en huisvesting van bijzondere doelgroepen

Wilt u weten hoe behoudend mensen zijn? Verander dan iets in hun woonomgeving. Probeer eens een oude school om te vormen tot een wijkcentrum, of een leegstaand kantoorpand tot een opvang voor dak- en thuislozen.

Kom naar ons en wij buigen negatieve energie om in positieve energie waarbij de omegeving partcipeert.

Met ons bent u zeker van een soepel proces. We creëren draagvlak door de omwonenden bij het project te betrekken en bedenken creatieve oplossingen voor obstakels.

Creativiteit blijkt vaak onmisbaar bij herstructurering. Bij een nieuwe bestemming hoort een nieuwe kijk en daar hebben de betrokkenen moeite mee. Zij kunnen maar moeilijk om de oude functie heen kijken.

Dankzij onze ervaring kunnen wij energie aanboren en inzetten in het proces. En dankzij diezelfde ervaring zorgen wij ervoor dat alle ruimtelijke procedures kloppen kloppen en vergunningen op tijd zijn aangevraagd. En dat alles voldoet aan de nieuwe eisen, zoals bestemmingsplan en brandveiligheid.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • Stedelijke herstructurering, we zijn gespecialiseerd in bijzondere locaties en processen
  • Ruimtelijke ontwikkeling van locaties voor bijzondere doelgroepen
  • Ruimtelijke ontwikkeling van zorglocaties