Grip op locatie

“Als u dit doet, dan kan het zijn dat het gevolg is dat dat gebeurt en als dat over de grens van dat andere komt, kan het zijn dat u daarvoor mogelijk een vergunning moet aanvragen.”

Er zijn mensen die dit serieus verkopen als advies. Trap er niet in. Wij doen niet aan vage taal. Grip op Locatie is een scan die vooraf gaat aan een ruimtelijke ontwikkeling,  project of plan. Binnen zes weken weet u wat u te wachten staat, in kraakheldere taal: dit kunt u verwachten en dat kunt u eraan doen. Zo voorkomt u vertraging en nodeloze kosten

Met Grip op Locatie heeft u grip op;

  • De bestaande invulling van de locatie en de mogelijke toekomstplannen
  • De kenmerken van de locatie
  • De ruimtelijke plannen op rijksniveau, provinciaal en gemeentelijke niveau
  • Bodem, lucht, geluid en alle overige milieuaspecten
  • Waterhuishoudkunde (de watertoets)
  • Flora & fauna
  • Archeologie
  • Planschade