Interactive Processes and PPNP

Public and Private Neighborhood Partnership

"The true knowledge about an area resides in the citizens and its users.”

We know how to help you explore this knowledge. In doing so, we create plans with the stakeholders, the residents and the industry.

 

The Public Private Neighborhood Partnership (PPNP) approach helps create support among local citizens and other stakeholders by involving them in the process before the start of a project.

The goal of PPNP (based on mediation) is to simplify the process and to speed up the execution of a project by creating support among residents and improving understanding between participants. The other objective is to improve the outcome of the project by creating a plan in a joint cooperation between all stakeholders. PPNP offers  opportunities to add new concepts to a project and is targeted at the project and its stakeholders. PPNP facilitates negotiation and prevents the origination of conflicts. 

 

Publiek Private BuurtSamenwerking 

Publiek Private Buurtsamenwerking (PPBS) is een interactieve procesaanpak. Hierbij creëren wij draagvlak door buurtbewoners en andere belanghebbenden vooraf te betrekken bij het proces.

Daarvoor organiseren wij onder meer informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben een tweevoudige opbrengst. Niet alleen maken de betrokkenen kennis met de plannen, zij geven ook zeer belangrijke informatie over hun wijk en de lokale samenleving. Wij stimuleren deze wederzijdse overdracht en kunnen daarmee conflicten voorkomen.

Met onze interactieve processen:

  • Voorkomt u conflicten
  • Behoudt u goede relaties met alle partijen
  • Voorkomt u slepende juridische procedures, want wij zorgen voor een gezamenlijke oplossing zonder tussenkomst van de rechter